0
Nu aveti produse in cos

0

Politica de confidentialitate

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, CRISTAL BIJOU administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care vizitatorii/potențialii vizitatori le furnizează în cadrul acestui site.

Prin completarea formularelor de pe site, vizitatorul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii CRISTAL BIJOU şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Vizitatorii care furnizează datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

Datele cu caracter personal prelucrate de CRISTAL BIJOU sunt următoarele: nume, prenume, adresă domiciliu, adresa e-mail, vârstă, număr telefon.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către CRISTAL BIJOU sunt:

  • transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea CRISTAL BIJOU faţă de vizitator;
  • efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea CRISTAL BIJOU faţă de vizitator;
  • organizarea de concursuri şi campanii publicitare cu premii, inclusiv expedierea premiilor câştigate.

Datele vizitatorilor sunt destinate utilizării de către  CRISTAL BIJOU în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor cu excepția societăților care fac parte din același grup de firme cu CRISTAL BIJOU.
CRISTAL BIJOU garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele menţionate mai sus.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art 12);
  • dreptul de acces la date (art 13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
  • dreptul la opoziţie (art 15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
  • dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.